Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim ProgramıÖğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TİPLERİ

Disleksi (Okuma Güçlüğü): Okuma,heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır. Okuma hızı, okuma kalitesi, okumayı öğrenme hızı, okuduğunu anlama- anlatma becerisi yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır.

Disgrafi (Yazma Güçlüğü): Genellikle tembellik, motivasyon eksikliği, dikkatsizlik veya gecikmiş görsel ve motor işleme ile gözden kaçırılır. Harfleri şekilsel olarak doğru çizemeyebilir, çizgisiz defterde, düz çizgi sırasınca yazamayabilir, harf boyutları tutarsız olabilir.

Diskalkuli (Aritmetik Güçlük): Toplumda sık görülen bir problem olan diskalkuliyi matematiksel işlemleri kavrama, hesaplama, sayısal sembolleri tanıma ve kullanma gibi durumlarda ortaya çıkan bozukluk veya yetersizlik olarak tanımlayabiliriz. Rakamları yazmakta, basit işlemleri yapmakta ve problem çözmekte zorlanırlar.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ

3-5 YAŞ 
Kelimelerin tekrarlandığı şarkılardan hoşlanmaz
Tekerlemeli oyunları bir türlü öğrenemez.
Bebek gibi konuşmaya devam eder. Kelimelerini sık sık şaşırır
İsmindeki harfleri öğrenemez ve ilgi göstermez.
Haftanın günlerini, harfleri, sayıları bir türlü öğrenemez...

5-6 YAŞ 
Harf ve kelimeleri tanıyamaz, kendi ismini yazamaz, kelimeleri uydurarak yazar.
Kelimeleri hecelere bölemez. Kapı kelimesini Ka-pı olarak bölemez.
Kafiye yapan kelimeleri tanıyamaz. Şişe – Köşe gibi
Harfleri kelimelerle ilişkilendiremez. Top ne ile başlıyor? Sorusunu cevaplayamaz.
Heceleri tanıyamaz. S ile hangisi başlar? Kapı, sarı, tava arasından bulamaz.

6-7 YAŞ:
Heceleri tanımakta zorlanır ve yan yana koymaktaki güçlüğü devam eder.
Tek heceli kelimeleri okuyamayabilir: Kaş, saç, muz gibi
Okuma sırasında harfleri değiştirebilir. Kapıyı yapı diye okuma gibi.
Okumaktan nefret etme, okumayı zor iş olarak değerlendirme.

7 YAŞ ve ÜZERİ:
Uzun ve zor kelimeleri yanlış okuma... Cumhuriyet yerine hürriyet gibi
Benzer kelimeleri karıştırma... Ter yerine yer gibi.
Okurken duraklama, eee yani gibi eklerle doldurma.
Telefon numarası, ev adresi, tarihleri hatırlayamama.
Çok heceli kelimelerin sonunu veya tamamını uydurma.
Kelimelerin bazı hecelerini atlama.
Okuma esnasında zor kelimelerin yerine kolayını seçme.
Yazım hatalarıyla dolu özensiz yazma
Bağlaç gibi anlamsız ekleri atlama. İle ve gibi kelimeleri okumama.
Sesli okumaktan kaçınma

  • Ülkemizde genellikle tanılama okula başladıktan sonra gerçekleşir ancak yukarıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını düzenli olarak gözlemliyorsanız çocuğunuzun değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

DESTEK EĞİTİMİN AMAÇLARI

Program ile bireylerin;

  • Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
  • Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
  • Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,

Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Hızlı iletisim
  • 0545 722 70 67
  • 0344 236 11 69
  • info[@]sporotizm.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

Özlem Özcan

Merhaba

Web Sitemize Hoşgeldiniz size nasıl yardımcı olabilirim?