Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim ProgramıZihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

ZİHİNSEL ENGEL DERECELERİ

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir.. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.

Bellek: Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler.

Öğrenme: Akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel farkları öğrenmenin hızındadır, öğrenme hızları daha yavaştır.

Dil Gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır.

Akademik Başarı: Başarısızlıkları daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.

Sosyal Gelişim: Arkadaşlık etmede sıklıkla problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftır.

Psikomotor Gelişim: Genel olarak bu bireylerin fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile tutarlılık gösterebilmektedir.

  • Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliğin derecesi arttıkça yukarıda belirtilen alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.

DESTEK EĞİTİMİN AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

  • Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
  • Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
  • Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
  • Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
  • Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
  • Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,

Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir

Hızlı iletisim
  • 0545 722 70 67
  • 0344 236 11 69
  • info[@]sporotizm.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

Özlem Özcan

Merhaba

Web Sitemize Hoşgeldiniz size nasıl yardımcı olabilirim?